Bảng giá

mien phi goi hang

CỬA HÀNG  MAi VÀNG GỞI CHO CÁC BẠN BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ GỬI HÀNG(BẮT ĐẦU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/8/2014)

mien phi goi hang

Nhằm hổ trợ cho Khách Hàng đã đang và sẽ mua hàng của tại của hàng chúng tôi , từ ngày 1 tháng 11 năm 2014 chúng tôi sẽ áp dụng miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng có giá trị thanh toán từ 1.5 man yên trở lên .Rất mong nhận được sự ủng hộ của quí khách.

mien phi goi hang

1-Những đơn hàng đồ khô có giá trị thanh toán từ 1 man yên trở lên sẽ miển phí gửi hàng.

2-Những đơn hàng đông lạnh có giá trị thanh toán từ 1,5 man yên trở lên sẽ miễn phí gửi hàng.Từ tháng 6 đến tháng tháng 11 thì các bạn phải thanh toán tiền phí đông lạnh là 500 yên /1 thùng , để bảo quản trong quá trình vận chuyển . Thân mến